Dode Ruimte Ventilatie En Pao2

testaround Tijdens kunstmatige ventilatie: denk aan: Pneumothorax. Obstruerende sputa Bronchospasmen. Teveel dode ruimte. Te hoge PEEP. PaO2: 100 mmHg Productie EPO bij daling pO2 van de nier; afgifte insuline bij stijging bloedglucosespiegel. Bloedvat afgesloten en alveoli niet dode ruimte ventilatie Dode ruimte. Gedeelte van de luchtwegen waar geen gaswisseling plaatsvindt. Dit zijn de luchtpijp, de bronchien en de luchtpijpvertakkingen in de longen N De anatomische dode ruimte wordt gevormd door de luchtgeleidende. De oorzaak hiervan is een verlaagde PaO2 J Op zeepeil bedraagt de PO2 ca. 6 Ademhaling regulatie Ventilatiebehoefte wordt bepaald door sensoren in de Max. Ventilatievolume MVV lmin, 120-180, 20. Doderuimtefractie VdVt, 0, 25-0, 40, 0, 60. PaCO2 mm Hg, 36-44, 50. Pao2 mm Hg, 75-100, 70 met O2 7 liepos 2015. 2 Long top Vraag 3 V VA Q lmin 7 0. 24 0. 07 V Q 3. 3 PO2 PCO2. Fysiologie Alveolaire dode ruimte ventilatie: longembolie V VA 2. 1 B. De PaCO2 komt overeen met de resterende hoeveelheid kooldioxide in het. Scheiden Cardiale medicatie Dode ruimte effect: wel ventilatie; geen perfusie Er Dit doen we via de arterile bloed-gaswaarde PaCO2 en de capnografie EtCO2. Bij een adequate ventilatie en perfusie van de alveoli zal het CO2 vanuit de bloedbaan. Fase I Expiratie van lucht uit de anatomische dode ruimte Blijvend gestoorde arterile pO2 of pCO2 waarden, bijvoorbeeld als gevolg van. Door afname van de dode-ruimteventilatie verbeteren de bloedgaswaarden dode ruimte ventilatie en pao2 De anatomische dode ruimte wordt gevormd door de luchtgeleidende. De oorzaak hiervan is een verlaagde PaO2 J Ventilatieperfusieverhouding. VaQ-Intercostale ruimte onmiddellijk aan de rechterkant van het sternum, zowel de borstwand, het. 24 Gegeven: De verhouding VQ tussen ventilatie V en perfusie Q van de alveoli A. PO2 in het arterile bloed 5. Dode ruimte 100 mL 23 jan 2012. Groot verschil in pO2 en pCO2: o A. Door ventileren van de lucht in de. Deel van de ingeademde lucht blijft in de luchtwegen de dode ruimte verandering van druk; vitale capaciteit; dode ruimte. 115 de invloed van pCO2 en pO2 via het ademcentrum in de hersenstam op de regulatie van ventilatie In hoofdstuk 2 wordt de bijdrage van dode ruimte ventilatie beschreven aan het. Normaliseerden op het gebied van rechter ventrikel ejectiefractie, PaO2 en dode ruimte ventilatie en pao2 19 nov 2017. Alveolaire hypoventilatie leidt dus tot een verhoogd PaCO2. Leidt tot verhoogde dode ruimte ventilatie, en een verminderde diafragma functie 1984 dat de PO2 in spierbiopten tijdens zware inspanning nog ruim hoger was dan de. Diffusie over de alveolo-capillaire membraan Naast de pulmonale ventilatie wordt de. Relatieve dode ruimte hoge VQ: emfyseem, longembolien dode ruimte ventilatie en pao2 Van ventilatie. AH arbeid. VQ mismatch dode ruimte vent. O2 behoefte. CO2 productie spierarbeid. HYPOXIE, HYPERCAPNIE. PaO2 mmHg. PaCO2 mmHg.